Data-analyse & monitoring

Welke doelstellingen je ook hebt? Als je niet weet waar je op dit moment staat, heeft het niet zoveel zin. Onze ervaring heeft geleerd dat we alle aandacht dienen te geven aan ‘de klant’. Zijn of haar motief om klant te zijn. Vertaald in aankopen, contact en loyaliteit.  

 

Klantinzicht

“Ik denk dat…” daar hebben we niet zoveel mee. Liever weten we het zeker. Daarom verzamelen we alle relevante en beschikbare data om het juiste klantinzicht te verwerven. Want alleen dan kunnen we de meest waardevolle adviezen geven. Om het bestedingsgedrag te beïnvloeden of om effectievere verleidingstechnieken in te zetten.

Klant Prestatie Index

Dankzij verschillende databronnen krijgen we inzicht in klantgedrag en individuele klantprestaties. We herleiden de actuele klantwaarde, de klantloyaliteit en klanttevredenheid.

Klantbehoefte

De Klant Prestatie Index maakt wel duidelijk of je inspeelt op de wensen van klanten. Toch is het een uitdaging om te weten of je meer kunt betekenen dan je op dit moment doet. Of je assortiment uitgebreid kan worden? Of je services aanvullingen kunnen gebruiken?

Bij Lab101 willen we altijd weten of dat wat we doen effect heeft. Daarom beginnen we voor aanvang van elk project of opdracht met een ‘diagnose’. Immers, je dient te weten waar je staat om te weten waar je naar toe wilt. Daarvoor kijken we naar online bezoekersstromen, naar klantprofielen, naar klantvoorkeuren, naar kanaaleffectiviteit en de impact van bestaande acties en middelen. En natuurlijk houden we een vinger aan de pols bij uitvoering. Met overzichtelijke data-dashboards. 

  • SEO analyse en optimalisatie
  • SEA analyse en optimalisatie
  • NPS onderzoek
  • Gebruiks- en gedrag onderzoek
  • A/B testing
  • Marketing automation

Ook onze onze tips & leuke nieuwtjes ontvangen?